Wednesday, October 20, 2010

Project 365 : Day 31


This beautiful stone bell is in Rameswaram temple

1 comment:

  1. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
    I want to see tooooo.
    Lovely picture :)

    ReplyDelete